សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

ដាក់ប្រាក់នៅ B9 Casino Cambodia

សំណួរទូទៅនៃរបៀបដាក់ប្រាក់

 • តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់់់់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
 • ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារអនឡាញ ការផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬការដាក់តាមភ្នាក់ងារ

តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់់់់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ទឹកប្រាក់អាចត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់់់់អ្នកដោយប្រើវិធីដូចខាងក្រោមៈ

 • ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក ការផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬការដាក់ប្រាក់ផ្ទាល់

ការដាក់ប្រាក់តាមធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត ការផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម/ការដាក់ប្រាក់ផ្ទាល់

 • បន្ទាប់ពីចូលវេបសាយ សូមចុច [ដាក់ប្រាក់] នៅលើរតារាងមុខងាដែលស្ថិតនៅលើរគេហទំព័ររបស់់់់យើង
 • ជ្រើសរើសធនាគារដែលពេញចិត្ត ឧទាហរណ៍៖ ABA
 • ព័ត៌មានធនាគាររបស់់់់យើងខ្ញុំនឹងត្រូវបានបង្ហាញ
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារអនឡាញ ផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬដាក់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់។

 • បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគាររួចរាល់ សូមធ្វើការស្នើរសុំតាមតាមការណែនាំខាងក្រោម។


  1. អ្នកត្រូវចុចលើរូបតំណាងនៅខាងស្តាំខាងលើ ទំព័រដាក់ប្រាក់របស់់់់ B9 Casino
  2. ជ្រើសរើសធនាគារដែលអ្នកបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់
  3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់របស់់់់អ្នក
  4. ជ្រើសរើសមធ្យោបាយដាក់ប្រាក់របស់់់់អ្នក
  5. បញ្ចូលលេខកូដ (សម្រាប់តែសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះ)
  6. បំពេញកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា ហើយចុចស្នើ។
  7. ចុច "ជ្រើសរើសឯកសារ" បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវស្វែងរកបង្កាន់ដៃក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់់់់អ្នក ហើយចុច "បើក"

  បន្ទាប់ពីអ្នកបានស្នើរ យើងនឹងដំណើរការដាក់ប្រាក់របស់់់់អ្នកហើយបញ្ចូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្គេមរបស់់់់អ្នក។

  ពេលវេលាដំណើរការសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់នឹងចំណាយពេល 1-5 នាទី អាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាដំណើរការរបស់់់់ធនាគារផ្សេងៗគ្នា


 • *សូមចំណាំថាយើងមិនទទួលយកការដាក់ប្រាក់ណាមួយតាមរយៈមូលប្បទានប័ត្រទេ មូលប្បទានប័ត្រដែលដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់់់់យើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុននឹងត្រូវពិន័យ។
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U