សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

ដឹងពីគោលការណ៍អតិថិជនរបស់់់់អ្នក (KYC) សម្រាប់ B9 Casino

ការណែនាំរបស់់់់ KYC

ដោយការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ណាមួយដែលយើងអាចទាមទារ ឬអាចត្រូវបានទាមទារដោយភាគីទីបី (រួមទាំងស្ថាប័នបទប្បញ្ញត្តិ) ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់់់់អ្នក ("ការត្រួតពិនិត្យ")។ ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនេះ យើងអាចដាក់កម្រិតអ្នកពីការដកប្រាក់ពីគណនីរបស់់់់អ្នក។ ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបានផ្តល់គឺមិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ បំភាន់ មិនត្រូវគ្នានឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់់់់អ្នក ឬមិនពេញលេញ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរបស់់់់អ្នកភ្លាមៗ និង/ឬរារាំងអ្នកពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម បន្ថែមពីលើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលយើងអាច ជ្រើសរើសយក។ ប្រសិនបើយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកស្ថិតក្នុងអាយុស្របច្បាប់ទេនោះ យើងអាចផ្អាកគណនីរបស់់់់អ្នក។ ប្រសិនបើការពិតដែលថាអ្នកមានអាយុក្រោមច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការល្បែង ឬល្បែងណាមួយនោះ៖

 • គណនីរបស់់់់អ្នកនឹងត្រូវបានបិទ
 • រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះនឹងក្លាយទៅជាមោឃៈ ហើយមូលនិធិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលដាក់ដោយអ្នកនឹងត្រូវប្រគល់មកវិញជាចំនួន
 • រាល់ការឈ្នះដែលអ្នកបានទទួលក្នុងអំឡុងពេលនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ពីអ្នក ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានដកចេញពីគណនីរបស់់់់អ្នក

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់់់អ្នក អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងយើងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយទាក់ទងផ្នែកជំនួយ។

គោលបំណងនៃគោលការណ័

B9 Casino នឹងស្នើសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់់់់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

 • ការសង្ស័យនៃការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។ល។
 • ការសង្ស័យអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារដែលបានផ្តល់
 • ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់់់់ក្រុមហ៊ុន
 • ស្ថានភាពផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ទុកថាសមស្រប

តាមរយៈសំណើនោះ ក្រុមហ៊ុនអាចទាមទារសំណុំស្តង់ដារនៃទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណ និងឯកសារ ព្រមទាំងឯកសារបន្ថែម។ សំណុំទិន្នន័យកំណត់់់់់អត្តសញ្ញាណអប្បបរមារួមមាន:

 • ឈ្មោះពេញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • សញ្ជាតិ
 • អាសយដ្ឋាននៃលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍
 • លេខអត្តសញ្ញាណ

ឯកសារបន្ថែមគឺ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិបន្ថែម (ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយោធា។ល។)
 • រូបថតរបស់់់់អ្នកប្រើដែលមានលិខិតឆ្លងដែនបើកចំហទល់នឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃមុខរបស់់់់គាត់ (ឯកសារគួរតែអាចអានបាន)
 • រូបថតនៃកាតធនាគារនៅផ្នែកខាងមុខ (5 ខ្ទង់ដំបូង និង 4 ខ្ទង់ចុងក្រោយ ឈ្មោះម្ចាស់ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់់់់់អាចអានបាន)

ក្រុមហ៊ុនក៏អាចស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ឯកសារប្រភពនៃមូលនិធិ

ដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់នូវភស្តុតាងដែលកំណត់់់់់ប្រភពពិតប្រាកដនៃមូលនិធិដែលគាត់ប្រើដើម្បីភ្នាល់ ឬលេងជាមួយ។ ព័ត៌មាននេះអាចស្ថិតក្នុងទម្រង់៖

 • ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូល៖ បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ / ប្រាក់ខែនាយក / ភាគលាភ / ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
 • របាយការណ៍ធនាគារ / គណនីសន្សំដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវតម្លៃចូលគ្នាពីប្រភពដែលអាចកំណត់់់់់អត្តសញ្ញាណបាន
 • ប័ណ្ណទុកចិត្តបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវសិទ្ធិស្របគ្នាចំពោះមូលនិធិ
 • កាលបរិច្ឆេទនៃភស្តុតាងនៃរង្វាន់ / ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់

ឯកសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ជូននឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទេ ដោយសារ៖

 • អាសយដ្ឋាន/ឈ្មោះនៅលើឯកសារមិនត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះគណនី/អាសយដ្ឋាន
 • ឯកសារឬច្បាប់ចម្លងដែលមិនអាចយល់បាន
 • ឯកសារមិនអាចទទួលយកបាន (ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារដែលមិនមាននៅលើការទទួលយក
 • ឯកសារសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬច្បាប់ចម្លងនៃស្រោមសំបុត្រសំបុត្រជំនួសឱ្យវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង) ហេតុផលផ្សេងទៀតដែលនិយោជិត ឬអ្នកម៉ៅការរបស់់់់ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ទុកថាសមរម្យ

កាតព្វកិច្ចដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម (DD)៖

អតិថិជនរបស់់់់ក្រុមហ៊ុនគួរតែជាកម្មវត្ថុនៃដំណើរការ DD និងការរក្សាកំណត់់់់់ត្រា។

គណនីអនាមិក៖

កំណត់់់់់ត្រាគណនីអនាមិក ឬនាមត្រកូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ គណនីអនាមិកដែលមានស្រាប់ ឬគណនីដែលជឿថាជាឈ្មោះរបស់់់់ plume' ឬដែលមានអត្តសញ្ញាណមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា គួរតែត្រូវទទួលរងនូវការឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណ និងគុណសម្បត្តិរបស់់់់អ្នកកាន់គណនីនៅឱកាសដំបូង។ ក្នុងករណីមិនអាចកំណត់់់់់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់គណនីបានទេ គណនីនឹងត្រូវបិទ ការឈ្នះត្រូវបានលុបចោល និងប្រាក់បញ្ញើដែលបានបង់ទៅគណនីពីកន្លែងដែលពួកគេបានទទួល ឬកាត់ទុក ក្នុងករណីដែលប្រាក់បញ្ញើត្រឡប់មកវិញមិនអាចទៅរួច ឬមានតម្លៃថ្លៃ។ .

ស្ទួន / គណនីច្រើន៖

អតិថិជនជាច្រើនចង់ដំណើរការគណនីស្របគ្នា ដើម្បីបែងចែកការចំណាយលើការលេងហ្គេមរបស់់់់ពួកគេ។ ទោះបីជាសកម្មភាពនេះក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវកំណត់់់់់អត្តសញ្ញាណ និងភ្ជាប់គណនីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិ ឬស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់់់់មនុស្សដូចគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិលុបចោលគណនីបន្ថែម ឬគណនីរបស់់់់អ្នកភ្នាល់ដែលមានសំណួរ លុបចោលការឈ្នះដែលបានទទួល និងប្រគល់ប្រាក់បញ្ញើទៅម្ចាស់គណនីវិញ។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការបដិសេធជាឯកតោភាគីនូវពាក្យសុំរបស់់់់អតិថិជនណាមួយ និង/ឬបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាបន្ថែមទៀតដោយមិនមានសេចក្តីថ្លែងការ ឬការពន្យល់ណាមួយដល់អតិថិជន ក្នុងករណីមានការរំលោភលើគោលការណ៍ KYC ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U