សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

ចាប់ផ្តើមជាសមាជិក/ភ្នាក់ងារកាស៊ីណូ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលរួមជាមួយ B9 កម្ពុជា?

ចូលរួមជាមួយយើងជាសមាជិក ឬភ្នាក់ងារ
ដើម្បីភ្នាល់នៅ B9 Casino អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីមួយ ហើយចូលរួមជាមួយយើងជាសមាជិក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសជាសមាជិក ឬភ្នាក់ងារ។

ចុះឈ្មោះជាសមាជិក B9 Casino ដោយឥតគិតថ្លៃ

  • ចូលគេហទំព័រ B9 Casino អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុច "បើកគណនី" ដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់់់់យើង។
  • នៅពេលចុះឈ្មោះជោគជ័យ អ៊ីមែលនឹងផ្ញើទៅអតិថិជន ដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់
  • បន្ទាប់មកសមាជិកអាចចាប់ផ្តើមចូលដើម្បីចូលមើលគេហទំព័ររបស់់់់យើង។
  • នៅពេលនេះ សមាជិកអាចចាប់ផ្តើមដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់់់់យើងដើម្បីធ្វើការភ្នាល់។

ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់់់់យើង / ចូលរួមកម្មវិធីសម្ព័ន្ធរបស់់់់យើង។

  • ចូលគេហទំព័រ B9 Casino អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុច "AFFILIATION" ដើម្បីក្លាយជា 1 នៃភាពជាដៃគូរបស់់់់យើង។
  • អ្នកប្រើត្រូវបំពេញក្នុងគ្រប់កន្លែងដែលតម្រូវឱ្យបំពេញ ពេលអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំពេញ សូមចុចដាក់ស្នើ។
  • បន្ទាប់ពីជោគជ័យ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានអ៊ីមែលបញ្ជាក់ ដើម្បីដំណើរការគណនីរបស់់់់ពួកគេ។
  • នៅពេលដំណើរការរួចរាល់ បុគ្គលិករដ្ឋបាលរបស់់់់យើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាត្រូវអនុម័តឬមិនអនុម័តការចូលរួមរបស់់់់អ្នកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។
  • ការចុះឈ្មោះជោគជ័យ ឬបរាជ័យណាមួយនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់់់់អ្នកប្រើប្រាស់។
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U