សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)
ជម្រើសដ៏ពិសេសសំរាប់អ្នក

ការណែនាំ

B92U ជាជម្រើសដ៏ពិសេសសំរាប់អ្នក គឺជាកម្មវិធីការពារដែលពិសេសសម្រាប់សមាជិក B9 Casino

ធានាផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍នៃការភ្នាល់ហ្គេមអនឡានរបស់់់់សមាជិកជាមួយនឹងកម្មវិធីការពារកាស៊ីណូ B9 នេះ

DEPOSIT PROTECTION ទាក់ទង​មក​​យើងខ្ញុំ

លក្ខខណ្ឌនៃការធានាលុបចោលនៃការដាក់ប្រាក់លើកទី 1

 • ធានាលុបចោលការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 របស់់់់សមាជិកថ្មី អ្នកត្រូវបានធានានឹងការពារសម្រាប់បទពិសោធន៍លើកទី 1 របស់់់់អ្នកនៅក្នុង B9 Casino ។ ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត ឬគិតថាវាជារឿងប្រថុយប្រថានបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 នៅកាស៊ីណូអនឡាញរបស់់់់យើងខ្ញុំ អ្នកនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលុបចោលការដាក់ប្រាក់លើកទី1 ហើយយើងនឹងប្រគល់ប្រាក់ជូនអ្នកវិញ!
 • ធានាលុបចោលការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 នេះគឺជាជំរើសរបស់់់់សមជិកថ្មីដែលបានកដាក់ប្រាក់ដំបូង គឺយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតដោយប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញ 100% សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរចិត្តមុនពេលប្រើប្រាស់វា។
សូមជម្រាបជូនថា ការប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញគឺអាចអនុវត្តបានតែក្នុងលក្ខខណ្ខខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ៖
 • ចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រគល់ជូនវិញគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងដែលមានចំនួនក្រោម USD1,000 តែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ ប្រសិនបើចំនួនការដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់់់់អ្នកមានច្រើនជាង USD1,000។ ដើម្បីដកប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់់់់អ្នក សមាជិកនឹងតម្រូវអោយភ្នាល់យ៉ាងតិច 1ដងនៃការភ្នាល់បង្វិលជុំ។ ធ្វើបែបនេះ​ដើម្បី​បញ្ចៀស​ការ​ឆបោក​នានា​ដូច​ជា​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់ ការ​បំពាន​ធនាគារ និង​បញ្ហា​ក្លែង​បន្លំផ្សេងៗ។
 • ការប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញសំរាប់ការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 អាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែសមាជិកមិនបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់នោះដើម្បីភ្នាល់ក្នុងហ្គេមណាមួយ។ ចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការភ្នាល់ដំបូងរបស់់់់អ្នក និងមិនអាចទទួលបានការប្រគល់ជូនវិញនោះទេ។
 • លក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់់់់ B9 Casino ត្រូវបានអនុវត្តន៍។


សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបំរើអតិថិជន livechat របស់់់់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់បន្ថែម និងដើម្បីស្នើរការប្រគល់ជូនវិញនៃការដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់់់់អ្នក។
x
FIRST BET BACCARAT ទាក់ទង​មក​​យើងខ្ញុំ

ប្រាក់រង្វាន់ការពារ 100% សំរាប់ការភ្នាល់បាការ៉ាត់បន្តផ្ទាល់លើកទី 1

 1. ការការពារនេះមានសុពលភាពតែលើការភ្នាល់ដំបូងដែលបានទូទាត់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងមុនការស្នើសុំ។ ការទូទាត់ប្រាក់ភ្នាល់បន្ទាប់ពី 24 ម៉ោងនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។
 2. ការភ្នាល់ត្រូវ "ចាញ់ទាំងស្រុង" នៅក្នុង B9Casino នៅក្នុងហ្គេមបាការ៉ាត់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់។ ដើម្បីមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់នេះ សមាជិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការភ្នាល់ "Banker" ឬ "Player" តែប៉ុណ្ណោះ។
 3. ចំនួនទឹកប្រាក់ការពារមកវិញអតិបរមាសម្រាប់ការការពារការភ្នាល់ 100% បាការ៉ាត់គឺ USD100 ។
 4. សមាជិកថ្មីនីមួយៗអាចប្រើ និងស្នើសុំការការពារនេះតែម្តងគត់។
សូមជម្រាបជូនថា លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង៖
 1. ការស្នើរសុំប្រាក់រង្វាន់ធានានេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់តែការដាក់ប្រាក់ដែលមិនបានស្នើរសុំប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ
 2. សមាជិកតម្រូវឱ្យធ្វើការភ្នាល់បង្វិលជុំចំនួន 8ដង មុនពេលដកប្រាក់
 3. ប្រាក់រង្វាន់នេះមិនអាចប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទៀតនោះទេ។
 4. សមាជិកត្រូវធ្វើការស្នើរសុំតាមរយផ្នែកបំរើអតិថិជន 24/7 LiveChat របស់់់់យើងខ្ញុំបន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌស្នើរសុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
x
REST ASSURED ទាក់ទង​មក​​យើងខ្ញុំ

លក្ខខណ្ឌនៃការការពារការភ្នាល់កីឡាដំបូងប្រចាំសប្តាហ៍

 • មានសុពលភាពសម្រាប់តែការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងមុនការស្នើរសុំប៉ុណ្ណោះ។ ការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ក្រោយ 72 ម៉ោងនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។
 • សំបុត្រភ្នាល់កីឡាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែជាការភ្នាល់ដែលត្រូវបានភ្នាល់មុនការប្រកួត "EARLY" និង​ភ្នាល់លើគ្រាប់ត "HANDICAP" ។
 • គ្រប់សំបុត្រដែលភ្នាល់មុនម៉ោង 12 យប់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការភ្នាល់មុនការប្រកួត "EARLY"។
 • ឧទាហរណ៍៖
  i) ការប្រកួតចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 3 រសៀល សមាជិកភ្នាល់នៅម៉ោង 1 រសៀល នេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំបុត្រមុនការប្រកួត "EARLY" ទេ។
  ii) ការប្រកួតចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 11 ព្រឹក សមាជិកភ្នាល់នៅម៉ោង 10 ព្រឹក នេះទើបជាសំបុត្រ មុនការប្រកួត"EARLY" ។

 • គ្រប់សំបុត្រភ្នាល់ត្រូវតែ "ចាញ់ទាំងស្រុង" សំរាប់ការភ្នាល់លើកដំបូងនឹងបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងផលិតផលកីឡារបស់់់់​ B9 Casino
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញអតិបរមាសម្រាប់ការពារការភ្នាល់កីឡានេះគឺ USD100 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ)។

សម្រាប់សមាជិកថ្មី៖

 1. មិនមានកំណត់អប្បបរមានៃចំនួនសំបុត្រភ្នាល់សំរាប់ការស្នើរសុំលើកដំបូងនោះទេ
 2. ចំនួនទឹកប្រាក់ការភ្នាល់យ៉ាងតិច30ក្នុងមួយសំបុត្រ
 3. សមតុល្យគណនីសមាជិកត្រូវមានតិចជាង USD5
 4. សមាជិកដែលមិនធ្លាក់ដាក់ប្រាក់ពីមុនមកទើបចាត់ទុកថាជាសមាជិកថ្មី

សូមជម្រាបជូនថា លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង៖

 • ការស្នើរសុំប្រាក់រង្វាន់ធានានេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់តែការដាក់ប្រាក់ដែលមិនបានស្នើរសុំប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ
 • សមាជិកតម្រូវឱ្យធ្វើការភ្នាល់បង្វិលជុំចំនួន 3ដង មុនពេលដកប្រាក់
 • ប្រាក់រង្វាន់នេះមិនអាចប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទៀតនោះទេ។
 • សមាជិកត្រូវធ្វើការស្នើរសុំតាមរយផ្នែកបំរើអតិថិជន 24/7 LiveChat របស់់់់យើងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌស្នើរសុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
x
E-Sport Protection ទាក់ទង​មក​​យើងខ្ញុំ

ការការពារការភ្នាល់កីឡាអេឡិចត្រូនិកប្រចាំសប្តាហ៍

 • ការការពារនេះមានសុពលភាពតែលើការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងមុនការស្នើសុំ។ ការទូទាត់ប្រាក់ភ្នាល់ក្រោយ 72 ម៉ោងនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។
 • សំបុត្រភ្នាល់កីឡាអេឡិចត្រូនិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែភ្នាល់មុនការប្រកួត "EARLY" និងភ្នាល់គ្រាប់ត "HANDICAP" ។
 • រាល់ការភ្នាល់មុនម៉ោង 12 យប់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំបុត្មុនការប្រកួត "EARLY"។
 • ឧទាហរណ៍៖
  i) ការប្រកួតចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 3 រសៀល សមាជិកភ្នាល់នៅម៉ោង 1 រសៀល នេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំបុត្រមុនការប្រកួត "EARLY" ទេ។
  ii) ការប្រកួតចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 11 ព្រឹក សមាជិកភ្នាល់នៅម៉ោង 10 ព្រឹក នេះទើបជាសំបុត្រ មុនការប្រកួត"EARLY" ។

 • លទ្ធផលការភ្នាល់ត្រូវតែ "ចាញ់ទាំងអស់" នៅក្នុងផលិតផលកីឡារបស់់់់ B9 Casino E-Sports​ មានដូចជា (CMD368, TF GAMING)។
 • ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងអតិបរមាសម្រាប់ការការពារការភ្នាល់ កីឡាអេឡិចត្រូនិក គឺ USD30 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ)។
 • សមាជិកម្នាក់ៗអាចស្នើរសុំការការពារនេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍។

សូមជម្រាបជូនថា លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង៖

 • អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការភ្នាល់បង្វិលជុំចំនួន 1 ដង មុនពេលការដកប្រាក់។
 • អ្នក​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឱ្យ​ភ្នាល់​កីឡាអេឡិចត្រូនិកយ៉ាង​ហោច​ណាស់ 3 សំបុត្រ ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​ ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានប្រាក់រង្វាន់នេះ
 • អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការភ្នាល់ចំនួន 1 ដង មុនពេលការដកប្រាក់។
 • ប្រាក់រង្វាន់នេះមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទៀតបានទេ។
 • សមាជិកអាចទំនាក់ទំនងផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់់់់យើងក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នើរសុំប្រាក់រង្វាន់នេះ។
x
WITHDRAWAL PROTECTION ទាក់ទង​មក​​យើងខ្ញុំ

ការការពារការដកប្រាក់នៃស្លតហ្កេម

 • (អាចអនុវត្តបានតែចំពោះការដកប្រាក់ដំបូងរបស់់់់អ្នក)
 • B9 Online Casinoកម្ពុជាសំរាប់ស្លុត គឺជាការការពារការដកប្រាក់ គឺនិយាយអំពីការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការធានាក្នុងការលេងដោយសុវត្ថិភាព និងធានាថាអ្នកនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នះ 100% នៅគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បាន។
 • នៅក្រោមការការពារការដកប្រាក់ហ្គេមស្លតនេះ B9 Online Casinoកម្ពុជា សន្យាថាដំណើរការដកប្រាក់នឹងចំណាយពេលតិចជាង 30 នាទី។
 • ដរាបណាលោកអ្នកបានបំពេញតម្រូវការបង្វិលជុំគ្រប់ចំនួណតាមការកំណត់ (ប្រសិនបើមាន) និងតម្រូវការដកប្រាក់ (ប្រសិនបើមាន) អ្នកនឹងទទួលបានការដកប្រាក់របស់់់់អ្នកក្នុងរយៈពេល 30 នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ក្នុងករណីដែលដំណើរការដកប្រាក់នៅ B9 Online Casinoកម្ពុជាសំរាប់ស្លុត លើសពី 30 នាទី លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំណង 100% ដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ដករហូតដល់ USD1,000។

សូមជម្រាបថា លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់៖

 • ការតំហែទាំធនាគារ។ ការពន្យារពេលណាមួយក្នុងដំណើរការដកប្រាក់ដោយសារការតំហែទាំធនាគារគឺជាកត្តាខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ សូមយល់ថានៅក្រោមកាលៈទេសៈនេះ ការការពារការដកប្រាក់មិនអាចអនុវត្តបានទេ។
 • ការភ្នាល់មិនធម្មតា។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងជួបប្រទះការភ្នាល់មិនប្រក្រតី ឬការភ្នាល់ដែលគួរឱ្យសង្ស័យនៃគណនីរបស់់់់អ្នក សូមជូនដំណឹងថាការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ហើយដូច្នេះការដកប្រាក់នឹងត្រូវផ្អាក។
 • លក្ខខណ្ឌទូទៅ B9 Casino ត្រូវបានអនុវត្តន៍។

កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទង 24/7 LiveChat របស់់់់យើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការការពារការដកប្រាក់ហ្គេមស្លតនេះ។

x
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើ B92U ជាអ្វី?

B92U - ជម្រើសដ៏ពិសេសសំរាប់អ្នក គឺជាកម្មវិធីការពារដែលពិសេសសម្រាប់សមាជិក B9 Casino ។ ដូចដែលយើងបានផ្តល់នូវការគោរពចំពោះបទពិសោធន៍លេងហ្គេមរបស់់់់អ្នក និងមានទំនុកចិត្តចំពោះ B9 Casino របស់់់់យើងខ្ញុំ​។ យើងខ្ញុំកំពុងផ្តល់ការការពារចំនួន 3 សម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់។

តើ B92U រ៉ាប់រងអ្វីខ្លះ?

សមាជិកB9ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការធានាលុបចោលការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 របស់់់់យើងខ្ញុំ ការការពារការភ្នាល់កីឡាដំបូងប្រចាំសប្តាហ៍ និងការការពារការដកប្រាក់ពីហ្គេមស្លត។

តើខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី B92U យ៉ាងដូចម្តេច?

ដរាបណាព័ត៌មានលម្អិតនៃគណនីធនាគាររបស់់់់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរបស់់់់យើង អ្នកនឹងទទួលបានសិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកម្មវិធី B92U របស់់់់យើង។

តើមានអាយុកាលសម្រាប់ B92U របស់់់់ខ្ញុំទេ?

ទេ ដរាបណាព័ត៌មានលម្អិតគណនីធនាគាររបស់់់់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ អ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយកម្មវិធី B92U របស់់់់យើងពេញមួយជីវិត។

អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U