សេចក្តីប្រកាសជូនចំពោះ អតិថិជន

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

បង្កើតគណនីនៅ B9Casino Cambodia

ឈ្មោះអ្នកប្រេីប្រាស់

 
ឈ្មោះពេញ
 
*ឈ្មោះពេញនៃការចុះឈ្មោះត្រូវតែដូចជាមួយនិងឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់់់់អ្នកសម្រាប់ការដកប្រាក់ និងការដាក់ប្រាក់។
ពាក្យសម្ងាត់

 
បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់

 
លេខទំនាក់ទំនង

 
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

 
*សូមចំណាំថា យើងមិនអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកមានគណនីច្រើនជាងមួយ (1) ទេ។
អាជ្ញាប័ណ្ណ
B9 Casino គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ PAGCOR ដំណើរការក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមេរបស់់់់អ្នកផ្តល់សេវាហ្គេម។ បញ្ជីការ​​លេខ N0.0SP20-000 12-A
តាមដានយើងខ្ញុំ
មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់
B92U